Laatukäsikirja

SB-Girls ry:n laatujärjestelmä, versio 1.0

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo:

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU.

1.1.Toiminnan perusperiaatteet

1.1.1. Arvot

1.1.2. Toiminta-ajatus / visio / tavoitteet

1.2 Organisaatio.

1.2.1 Organisaatiokaavio.

1.2.2. Seuran säännöt

1.2.3. Johtokunnan tehtävät / järjestölliset tehtävät

1.2.4. Johtamisjärjestelmä.

1.3. Toiminnan suunnittelu.

1.3.1 Seuratoiminnan suunnittelu ja talous.

1.3.2. Taloudenhoitoperiaatteet

2. SEURAN URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET JA VASTUUT.

2.1. Henkilörekrytointi

2.2. Pelaajat

2.2.1. Pelaajien vastuut – pelisäännöt

2.2.2. Pelaajakoulutus.

2.3. Valmentajat

2.3.1. Valmennuspäällikön tehtävät

2.3.1.1. Junioripäällikön tehtävät

2.3.2. Valmentajan tehtävät ja pelisäännöt

2.3.3. Valmentajakoulutus.

2.3.4. Valmentajakorvaukset

2.3.5. Muut valmennukseen liittyvät asiat

2.4. Joukkueenjohtajat ja vanhemmat

2.4.1. Joukkueenjohtajan tehtävät ja pelisäännöt

2.4.2. Rahastonhoitajan tehtävät

2.4.3. Huoltajan tehtävät

2.4.4. Yhteistyö vanhempien kanssa.

2.5. Toimitsijat

2.5.1. Toimintaperiaatteet

2.5.2. Koulutus.

2.6. Erotuomarit

2.6.1. Toimintaperiaatteet

2.7. Harjoitus – ja ottelutapahtumat

2.7.1. Salivaraukset ( kausi / yksittäiset tapahtumat )

2.7.2. Sarjoihin ilmoittautuminen.

2.7.3. Otteluiden järjestäminen.

2.8. Muun toiminnan ohjeistus.

2.8.1. Matkustusohjeet

2.8.2. Varustehankinnat

2.8.3. Vakuutukset

3. VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄTYÖ JA PALKITSEMISET.

3.1. Viestintä.

3.1.1. Markkinointi

3.1.2. Tietohallinto.

3.1.3. Sisäinen viestintä.

3.1.4. Ulkoinen viestintä.

3.2. Sidosryhmätyö.

3.2.1. Kouluyhteistyö.

3.2.2. Yritysyhteistyö.

3.2.3. Muut yhteistyötahot

3.3. Palkitsemiset

3.3.1. Vuosittaiset palkitsemiset

3.3.2. Seuran ansiomerkit

3.3.3. Liiton ansiomerkit

3.3.4. Muut ansiomerkit ja huomionosoitukset

4 . SEURATOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN.

4.1. Arviointi- ja kehittämisjärjestelmä.

4.2. Tavoitteiden toteutuminen/seurattavat tulokset

Seuran toiminta-ajatus

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU

1.1.Toiminnan perusperiaatteet

1.1.1. Arvot

Kasvatuksellisuus; tuemme nuorten kehitystä yhteistyössä kodin ja koulun kanssa
Suvaitsevaisuus; kaikkien tasa-arvoinen kohtelu ja kunnioittaminen
Yhteisöllisyys; jokainen seuratyössä mukana oleva tuntee olevansa osa yhteisöä ja tarpeellinen
Reilu peli; kunnioitetaan joukkueen muita jäseniä, vastustajia ja erotuomareita
1.1.2. Toiminta-ajatus / visio / tavoitteet

SB-Girls tarjoaa mahdollisuuden harrastaa koripalloa joko kilpailu- tai harrastepohjalta sekä tarjoaa laadukasta ja innostavaa valmennusta ohjaten lapsia ja nuoria terveeseen elämäntapaan
Visio

Tavoitteena on nostaa joukkueita pelaamaan valtakunnalliselle sarjatasolle.
Tarjota mahdollisuus harrastaa koripalloilua mikrotyttöikäisisestä aina aikuisiin harrastelijoihin nyt ja tulevaisuudessa
Tavoitteet

SBG:n naisten edustusjoukkue pelaa vähintään valtakunnallisessa I divisioonassa
SBG:n lisenssipelaajien määrä kasvaa vuosittain
SBG on taloudellisesti vakaa seura
SBG:llä on joukkueet kaikissa ikäluokissa mikro-ikäisistä ylöspäin.
SBG:llä on palkattu valmennuspäällikkö, joka vastaa seuran juoksevista asioista ja markkinoinnista
Joukkueilla on tasonsa mukaan tarpeellisen koulutuksen saaneet valmentajat
Kausikohtaiset tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan, joka löytyy kotisivuiltamme
1.2 Organisaatio

1.2.1 organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio

1.2.2. seuran säännöt

Seuran säännöt löytyvät kotisivuiltamme
1.2.3. hallituksen tehtävät / järjestölliset tehtävät

Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa
Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät
Pitää jäsenluetteloa
Hoitaa seuran taloutta siten, ettei seura velkaannu
Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet
Valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
1.2.4. Johtamisjärjestelmä

Puheenjohtaja

Vastaa seuran toiminnasta
Hoitaa yhteyksiä sidosryhmiin
Valmistelee kokoukset yhdessä sihteerin kanssa
Toimii seurasihteerin esimiehenä
Talousarvion laadinta
Varainhankinta
Edustaminen
Varapuheenjohtaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajien ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään
Varainhankinta
Hoitaa yhteyksiä sidosryhmiin
Talousarvion laadinta
Hallituksen jäsenet

Vanhempien yhteyshenkilö
Valmentajien yhteyshenkilö
Pelaajien yhteyshenkilö
Varainhankinta
Rahastonhoitaja

Hoitaa seuran tilit ja kirjanpidon
Seuraa rahankäyttöä ja taloussuunnitelman toteutumista sekä raportoi hallitukselle
Valvoo salimaksujen ja muiden yleisten maksujen suorittamista
Laatii budjetirungot/pohjat
Seurasihteeri

Jäsenrekisterin ylläpitäminen
Pöytäkirjat, pöytäkirjojen puhtaaksikirjoittaminen
Kokousten esityslistojen kirjoittaminen toiminnanjohtajan ja kokoukseen osallistuvien ohjeiden mukaan
Nettisivujen päivittäminen
Kirjeenvaihto
Sähköpostin hoitaminen ja tietojen välittäminen
Toimiston paperityöt, postitus
Valmennusjaos

Valmennuspäällikkö johtaa
Kaikki valmentajat ja ohjaajat kuuluvat siihen
Kokoontuu kerran kuukaudessa
Käsittelee, keskustelee ja päättää valmennukseen liittyvistä asioista
Ongelmanratkaisujaos

Jäseninä valmentaja, vanhempi ja hallituksen jäsen
Valitaan vuosikokouksessa
Käsittelee jaokselle osoitetut kirjalliset valitukset ja antaa päätöksen asiasta
Päätöksestä voi valittaa hallitukselle
1.3. Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu tapahtuu SB-Girls ry:n hallituksen ja eri toimijoiden kokouksissa
Suunnittelussa noudatetaan Suomen Koripalloliiton ja SB-Girls ry:n toimintasääntöjä
1.3.1 seuratoiminnan suunnittelu ja talous

Hallitus laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion
Seuran tilikausi on 1.6. – 31.5
Joukkueilla on oma hallituksen avaama tili ja kirjanpito, jota hoitaa joukkueen rahastonhoitaja.
Seuran päätilin alla on joukkueiden nimissä avatut tilit, joihin hallitus on myöntänyt käyttöoikeudet. Joukkueilla ei saa olla muita tilejä.
Hallitus valvoo ja vastaa joukkueiden tileistä
1.3.2. taloudenhoitoperiaatteet

Junioripakettien, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus määritellään vuosikokouksessa
Seuran tulot muodostuvat yllämainittujen lisäksi kunnallisista ja järjestöjen avustuksista sekä mainostuloista ja joukkueiden tekemistä talkootöistä
Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä: salivuokrat, valmentajien koulutukset ja kulukorvaukset.

Seuran periaatteet

2. SEURAN URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET JA VASTUUT

2.1. Henkilörekrytointi

SB-Girls hakee aktiivisesti uusia tekijöitä seuratoimintaan.

Valmentajat

Johtokunnan ja valmennuspäällikön tehtävänä on rekrytoida uusia valmentajia seuratoimintaan.

Pelaajat

SB-Girls:ssä rekrytoidaan uusia koripallon harrastajia syksyisin lehti-ilmoituksella ja ilmoituksella seuran nettisivuilla. A-tytöistä ylöspäin pelaajien rekrytointi on valmennuspäällikön vastuulla.

Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja

Juniorijoukkueen joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja valitaan pelaajien vanhempien keskuudesta joukkueen kauden viimeisessä yhteiskokoontumisessa seuraavaksi kaudeksi.

Toimitsijat

Joukkueenjohtaja rekrytoi toimitsijoiksi pelaajien vanhempia, joille järjestetään koulutusta. Myös juniorit C-ikäisistä lähtien velvoitetaan osallistumaan toimitsijatehtäviin.

2.2. Pelaajat

2.2.1. pelaajien vastuut – pelisäännöt

Pelaajat allekirjoittavat kauden alussa pelisäännöt
Lisäksi A ja B –juniorit allekirjoittavat kauden toimintaperiaatteet
2.2.2. pelaajakoulutus

Maajoukkuevalmennuksessa olevan kustannukset sovitaan johtokunnan ja valmennuspäällikön kanssa
A-ikäiset ohjataan valmennuskursseille osana pelaajakoulutusta
B-ikäiset ohjataan tuomarikoulutukseen
Juniorivalmennuksen periaatteet sisältävät eri ikäluokkien
Opetustavoitteet niin fyysisesti, henkisesti ja lajillisesti
2.3. Valmentajat

2.3.1. Valmennuspäällikön tehtävät

Johtaa valmennustoimintaa yhdessä hallituksen kanssa
Toimii valmentajien esimiehenä
Käy valmentajien kanssa kauden aikana kehityskeskustelun
Seuraa valmentajien toimintaa harjoituksissa ja otteluissa riittävässä määrin sekä on velvollinen antamaan palautetta ja opastaa valmentajia tehtävässään
Tukee valmentajia seuran luomien ohjeiden mukaisessa toiminnassa (laatukäsikirja, valmennuksen periaatteet )
Toimii seuran yhdyshenkilönä suhteissa oppilaitoksiin (esim. urheilulukio, PHUra ym. urheiluoppilaitokset )
Toimii valmentajakerhon kokoonkutsujana sekä puheenjohtajana
Hoitaa yhteyksiä koripalloliittoon (valmennukseen liittyvissä asioissa)
Hankkii tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä koulutuksesta
Suunnittelee ja organisoi seuran sisäiset koulutustapahtumat
Suunnittelee yhdessä valmentajan ja joukkueenjohtajan kanssa, mille sarjatasolle joukkue ilmoitetaan
Päijät-Hämeen urheiluakatemian ( PHura ) yhteistyötä kehitetään
2.3.1.1. Junioripäällikön tehtävät

Organisoi minien ja koripallokoulujen toiminnan yhtenäistämistä
Laatii ko. tehtävien mukaiset toiminnot
Toimii koriskoulun ohjaajien tutorina
Toimii minien päävalmentajana
Tekee yhteistyötä koulujen kanssa
2.3.2. valmentajan tehtävät ja pelisäännöt

Näyttää omalla käytöksellään esimerkkiä pelaajille
Tekee joukkueen kanssa joukkueelle säännöt ja tavoitteet ennen kauden alkua
Tekee kirjallisen sopimuksen valmentamisesta seuran kanssa
Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan ja muiden toimitsijoiden kanssa
Laatii kauden harjoitussuunnitelman kirjallisesti
Suunnittelee kirjallisesti jokaiset harjoitukset ja pitää kirjaa läsnä olleista pelaajista ja tarvittaessa esittää pyydetyt tiedot
Oikeus itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen (velvoitettu osallistumaan seuran järjestämään valmentajakoulutukseen )
Pyrkii pelaajien kehittämiseen parhaan kykynsä mukaan ja antaa palautetta jokaiselle pelaajalle
Toimii yhteistyössä seuran muiden valmentajien sekä valmennuspäällikön kanssa
On valmis ottamaan vastaan sekä antamaan palautetta avoimesti ja asiallisesti
On vastuussa toiminnastaan valmennuspäällikölle
Voi kääntyä ongelmatilanteissa valmennuspäällikön puoleen, joka tekee lopulliset päätökset
Kohtelee kaikkia pelaajia tasapuolisesti ja antaa kaikille mahdollisuuden kehittyä
Toimii yhteistyössä vanhempien kanssa
Oikeutettu seuran vahvistamaan kulukorvaukseen harjoituksista, turnauksista ja muista
Aiheutuneista kuluista ( puhelinkulut, lisenssi ym)
Laatii joukkueen budjetin yhdessä joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa
2.3.3. valmentajakoulutus

Valmentajille järjestetään koulutusta koripalloliiton valmentajakoulutuksen mukaisesti. Koulutus on rakennettu lasten ja nuorten tarpeista lähtien, eri ikäkausien vaatimukset huomioiden
Seura tukee kouluttautumista ottaen huomioon seuran ja valmentajan tarpeet suhteessa valmennuksen tarpeisiin
Koulutuksen myötä seura sitouttaa valmentajat valmennustoimintaan
2.3.4. valmentajakorvaukset

Valmentajille maksetaan kyseisen vuoden mukaiset kilometrikorvaukset sekä puoli- tai kokopäivärahaa riippuen matkan kestosta
2.3.5. muut valmennukseen liittyvät asiat

Valmennuspäällikkö ohjaa, keskustelee ja antaa neuvoja tarjolla olevista koulutuksista ja tarvittaessa hoitaa ilmoittautumiset niihin.
2.4. Joukkueenjohtajat ja vanhemmat

2.4.1. joukkueenjohtajan tehtävät ja pelisäännöt

Joukkueenjohtaja hoitaa käytännön asioita, kuten

Kotiotteluiden järjestelyt (tuomarit, toimitsijat, vastustajat)
Sopii vierasottelut
Pitää yhteyttä muihin vanhempiin ja seuran organisaatioon
Talkootöiden organisoiminen, mahdollisten sponsorisopimusten tekeminen
Kuljetusten järjestäminen yhdessä kuljetusvastaavan kanssa
Laatii joukkueen budjetin yhdessä valmentajien ja rahastonhoitajan kanssa
2.4.2. Rahastonhoitajan tehtävät

Hoitaa joukkueen tiliä
Toimittaa kuitit tilitoimistoon seuraavan kuun 20 pv mennessä
Maksaa joukkueen laskut
Laskuttaa junioripakettimaksut, seuranta
Laatii joukkueen budjetin yhdessä joukkueenjohtajan ja valmentajien kanssa
2.4.3. Vanhempien tehtävät

Maksaa kausimaksut
Osallistuu pelaajien kuljetuksiin
Osallistuu pelisääntökeskusteluun
2.4.4. Yhteistyö vanhempien kanssa

Seura tarjoaa vanhemmille monenlaisia tehtäviä
Vanhempainilloissa keskustelut joukkueen asioista yhdessä hallituksen edustajan kanssa
Joukkueiden talkootöitä voi ja saa vanhemmat hankkia joukkueen tai seuran toiminnan tukemiseen
Kauden avausinfo, pikkujoulut ja kauden päättäjäiset ovat myös seuran ja vanhempien tapaamista varten
2.5. Toimitsijat

2.5.1. toimintaperiaatteet

SBG kouluttaa vuosittain pelaajat, valmentajat sekä muut henkilöt toimitsijoiksi
2.5.2. koulutus

SBG järjestää tarvittaessa toimitsijakoulutusta
2.6. Erotuomarit

2.6.1. toimintaperiaatteet

Seura tarjoaa yli 15-vuotiaalle mahdollisuuden tuomarikurssille, pelaajakoulutuksen osana
2.7. Harjoitus – ja ottelutapahtumat

2.7.1. salivaraukset ( kausi / yksittäiset tapahtumat )

Seurasihteeri hoitaa kauden salivaraukset
Joukkue varaa salin yksittäisiin tapahtumiin
2.7.2. sarjoihin ilmoittautuminen

Seurasihteeri hoitaa joukkueiden ilmottautumiset sarjoihin
2.7.3. otteluiden järjestäminen

Joukkue hoitaa ja järjestää
2.8. Muun toiminnan ohjeistus

2.8.1. matkustusohjeet

Joukkueet vastaavat itse omista matkakustannuksistaan
Valmentajien ja toimihenkilöiden etukäteen sovituista koulutuskuluista vastaa seura
2.8.2. varustehankinnat

Asut hankitaan seuran ohjeistuksen mukaisesti ja ovat seuran omaisuutta
Joukkueen tehtävä on hankkia itselleen riittävä ensiapuvarustus.
Muita varusteista suositellaan hankittavaksi seuran yhteistyökumppaneilta.
2.8.3. vakuutukset

Kaikki alle 18-vuotiaat on vakuutettu (vakuutusyhtiö Fennia). Aikuispelaajilla ja valmentajilla on mahdollisuus valita joko Koripalloliiton vakuutus tai muu kilpaurheilun kattava vakuutus. Tarkemmat tiedot julkaistaan vuosittain joukkueiden info-paketissa.

Viestintä

3. VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄTYÖ JA PALKITSEMISET

3.1. Viestintä

3.1.1. markkinointi

Seuran pääasiallinen markkinointikanava on seuran omat nettisivut. Kauden alussa seuratoiminnasta tiedotetaan paikallis- ja ilmaislehdissä, sekä järjestetään infotilaisuuksia alueen kouluissa

3.1.2. tietohallinto

Seuran jäsenrekisteri on keskitetty ja sen ylläpidosta vastaa seurasihteeri.

Joukkueenjohtajat ilmoittavat muutoksista seurasihteerille

3.1.3. sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän välineinä ovat nettisivut, sähköposti, vuosittainen tietopaketti tai kausiohjelma. Tietopaketti on saatavilla nettisivuilta ja lisäksi se jaetaan vuosittain uusille jäsenille

Kauden alussa joukkueet tiedottavat seuran ja joukkueen toiminnasta omissa vanhempainilloissa

3.1.4. ulkoinen viestintä

seurasihteeri hoitaa ulkoista viestintää tulospalvelusta liittoon ja alueelle joukkueet vastaavat itse

3.2. Sidosryhmätyö

3.2.1. kouluyhteistyö

seura tekee yhteistyötä alueen ala-asteiden kanssa vuosittain sovitulla tavalla

seura pyrkii vierailemaan kouluilla vuosittain esim. koripallon näytetuntien muodossa

3.2.2. yritysyhteistyö

yritysyhteistyöstä vastaa seuran hallitus

Yhteistyökumppaneita voidaan esitellä seuran kotisivuilla.

Yhteistyösopimukset kerätään keskitetysti seuran toimistolle.

3.2.3. muut yhteistyötahot

seura osallistuu sekä Koripalloliiton että Kaakkoisen alueen ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun (PHLU) toimintaan aktiivisesti.

3.3. Palkitsemiset

3.3.1. vuosittaiset palkitsemiset

Kauden päätöstilaisuudessa palkitaan joukkueen ansioituneet pelaajat, vuoden pelaaja, vuoden valmentaja

hallitus voi halutessaan jakaa myös muita tunnustuksia

3.3.2. seuran ansiomerkit

seuralla ei tällä hetkellä ole omia ansiomerkkejä

3.3.3. liiton ansiomerkit

hallitus anoo liiton ansiomerkkejä harkintansa mukaan seura-aktiiveille

ensimmäiset ansiomerkit jaettiin seuran 15-vuotisjuhlissa 2007

3.3.4. muut ansiomerkit ja huomionosoitukset

vuosittain muistetaan seuran ylioppilaaksi tai ammattiin valmistuvia jäseniä. Muita huomionosoituksia jaetaan hallituksen harkinnan mukaan

Seuratoiminnan arviointi ja kehittäminen

4 . SEURATOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

4.1. arviointi- ja kehittämisjärjestelmä

seuran toimintaa arvioidaan seura-analyysin avulla ja sen tulosten pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka esitellään nettisivuilla

nettisivuilla on järjestetty mahdollisuus antaa palautetta seuran toiminnasta. Palaute käsitellään hallituksen kokouksessa

palautteen tulokset, sen aiheuttamat toimenpiteet ja muutokset esitellään seuran nettisivuilla.

hallitus arvioi Laatukäsikirjan vuosittain ja sitä päivitetään tarpeen mukaan

4.2. tavoitteiden toteutuminen/seurattavat tulokset

seurataan harrastajamäärää ikäluokittain

seurataan uusien pelaajien ja lopettaneiden määrää ikäluokittain

harrastajaryhmien ja joukkueiden lukumäärät

valmentajien ja ohjaajien lukumäärät ja suoritettujen valmennustutkintojen määrät

Ota yhteyttä:
Toimisto

Vesijärvenkatu 15, 3 krs (Luhta Kiinteistöt)
15140 Lahti
[email protected]

Valmennuspäällikkö

Santeri Savolainen
044 970 9969
[email protected]